Privacy verklaring

Regelement | Inzagerecht | Patiënttevredenheid

 

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld worden door PJM Zijlmans, in Naturlijk Welzijn, Praktijk voor Cranio Sacraal therapie en Frequentie therapie te Hapert.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, mogelijk heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik                                                                                                     * zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb alleen hand geschreven dossiers die achter slot en                   grendel bewaard worden.                                                                                                                                                                                   * er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.                                                                    Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:                                                                                                   * Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere                      behandelaar. Dit gebeurt dus alleen met uw expliciete toestemming.                                                                                                         * Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.                                                                                                                       * of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.                                                                                                           * Een klein gedeelte van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn                            administrateur, een nota kan opstellen.                                                                                                                                                         Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw             toestemming vragen.   

Inzagerecht                                                                                                                                                                                           

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn kunt u mij vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

PATIENT TEVREDENHEID :

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk. We stellen een behandelplan op, waar u mee akkoord gaat. Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn. We blijven met elkaar overleggen of de behandeling het gewenste resultaat geeft en of we doorgaan met de behandelingen.

BEWAARTERMIJN:                                                                                                                                                                                                            Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 20 jaar bewaard.

KLACHTEN:                                                                                                                                                                                                      Natuurlijk doe ik er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, of u bent ontevreden over de manier waarop ik met u of uw gegevens ben omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Spreek me aan en laat het me weten. Ik zal er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en waar mogelijk op te lossen of te verhelpen. Daarnaast ben ik,  als praktijk, aangesloten bij de klachtenprocedure van het SCAG. U leest er meer over in de folder :            https://www.scag.nl/media/1081/clientfolder-feb-2017.pdf

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.                                                                                                                                                                                  * Uw naam, adres en woonplaats                                                                                                                                                                        * Geboortedatum                                                                                                                                                                                                    * Verzekeringsnummer                                                                                                                                                                                            * Datum van behandeling                                                                                                                                                                                      * Omschrijving behandeling : Cranio Sacraal Behandeling of Natuurgeneeskundige behandeling                                                            * Prestatiecode betreffende de behandeling                                                                                                                                                      * Kosten van het consult